CSEPP Vegyipari BT - Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról

Csepp Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Infotv. a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél:

Az érintettek a jogviták elkerülése céljából dokumentált, bizonyítható módon éljenek fenti jogaikkal és kérjék az adatkezelőktől, hogy a kötelezettségeik teljesítéséről, a megtett intézkedéseikről írásban tájékoztassák őket.

Letölthető dokumentumok pdf word
Tájékoztatás kérése személyes adatok kezelésérő
Személyes adatok helyesbítése iránti kérelem
Személyes adatok törlése iránti kérelem