CSEPP Vegyipari BT - biztonsági adatlapok

 

 

 

  

A Csepp Bt. a honlapját tájékoztatás céllal tartja fenn, ezért honlapunkon személyes adatok megadására nincs szükség.
A honlap nem használ cookie-t, nem gyűjt böngészési adatokat (IP cím, statisztika, stb.).

 

Mi az a GDPR?

Az Európai Unió tagállamaiban működő azon szervezeteknek, amelyek személyes adatokat kezelnek, a korábbinál szigorúbb előírásnak kell megfelelniük. Az un. GDPRrendelet a természetes személyek, személyes adatok kezelése kapcsán fogalmaz meg előírásokat. Angolul General Data Protection Regulation, magyarul Általános Adatvédelmi Rendeletként ismert.

Fogalmak, értelmezések

Mi a személyes adat, ki az adatkezelő?

 

A személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.
Személyes adat például munkavállalónk vagy ügyfelünk neve, címe, születési adatai, igazolványainak száma, végzettségére és képességeire vonatkozó információk, TAJ száma és adóazonosító jele, privát telefonszáma és e-mail címe, arcképmása, hangja, vagy épp kézjegye. Vannak olyan adatok, amelyeket érdemes személyes adatként kezelni, mert az adat sokszor beazonosíthatóvá tesz egy konkrét személyt, így személyes adattá válik. Ilyen például az IP cím, amely alapvetően egy számítógépet azonosít, de egy honlap látogatása alkalmával, az IP cím mellett rögzített dátummal, időponttal, a meglátogatott oldal címével és más adatokkal együtt már a felhasználót is – ha közvetetten is – beazonosíthatóvá teszi, így személyes adatnak minősül.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat

Különleges adatnak nevezzük a személyes adatok egy részét, amelyet a jogalkotó különleges védelemben részesít. Ezek a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, valamint a bűnügyi személyes adat. Különleges adatot tartalmaz például egy erkölcsi bizonyítvány, de különleges adat a dohányzásra vonatkozó adat is. Az ilyen adatok kezelésére a törvény szigorúbb rendelkezéseket ír elő, és a jogkövetkezmények terén is különbség mutatkozik.

Adatkezelés

Adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig adatkezelésről beszélünk. Önmagában egy adat memorizálása még nem lesz adatkezelés, de annak leírása, fénykép készítése, egy online űrlapon történő adatfelvétel, vagy épp egy ujjlenyomat rögzítése adatkezelésnek minősül.

Adatkezelő

Az a természetes személy, vagy szervezet, aki vagy amely az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, adatkezelőnek minősül. Az új adatvédelmi törvény elismeri, hogy egy adatbázist több adatkezelő közösen is kezelhet.