CSEPP Vegyipari BT

A "CLP" rendelet több, mint 1300 oldal.

2015/830/EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

CLP = Classification Labelling Packaginletöltés: (7 MB) 2015/830 rendelet letöltése pdf

Ebből számunkra a legfontosabb adatok (károsító hatások) a fizikai, toxikológiai és ökológiai mért értékek (lobbanáspont, LD50, EC50).

A 11. pont alatt a toxikológia mérések eredménye van felsorolva a különböző szabványok szerinti vizsgálatok szerint. Ez a legfontosabb rész, ahol valós mérési eredményeket találhatunk, de ennek a legnehezebb az értelmezése is.