CSEPP Vegyipari BT - egészségi veszélyek

Akut Toxicitás - besorolás

Expozíciós útvonal

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Szájon át (mg/ttkg)

ATE ≤ 5

5 < ATE ≤ 50

50 < ATE ≤ 300

300 < ATE ≤ 2 000

Bőrön át (mg/ttkg)

ATE ≤ 5

5 < ATE ≤ 50

50 < ATE ≤ 300

300 < ATE ≤ 2 000

Gázok (ppmV)

ATE ≤ 100

100 < ATE ≤ 500

500 < ATE ≤ 2 500

2 500 < ATE

Gőzök (mg/l)

ATE ≤ 0,5

0,5 < ATE ≤ 2,0

2,0 < ATE ≤ 10,0

10,0 < ATE ≤ 20,0

Porok és ködök (mg/l)

ATE ≤ 0,05

0,05 < ATE ≤ 0,5

0,5 < ATE ≤ 1,0

1,0 < ATE ≤ 5,0

ttkg = testtömeg kg
LD (letális dózis) = halálos adag, lenyelésre és bőrön át történő felszívódásra.
LC (letális koncentráció) = halálos koncentráció, a belégzésre történő mérgezés jellemzésére.
Az LD50, LC50-ben az 50-es jelzés arra utal, hogy a kísérleti állomány felének a halálát képes okozni.
ATE =
becsült toxicitási érték (Acute Toxicity Estimate)

Az akut toxicitásra vonatkozó címkeelemek

Besorolás

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

GHS piktogram

mérgező címkejel

mérgező címkejel

mérgező címkejel

ártalmascímkejel

Figyelmeztetés

Veszélyes

Veszélyes

Veszélyes

Ártalmas

Figyelmeztető mondat
- Szájon át

H300:
Lenyelve halálos.

H300:
Lenyelve halálos.

H301:
Lenyelve mérgező.

H302:
Lenyelve ártalmas.

Figyelmeztető mondat
- Bőrön át

H310:
Bőrrel érintkezve
halálos.

H310:
Bőrrel érintkezve
halálos.

H311:
Bőrrel érintkezve
mérgező.

H312:
Bőrrel érintkezve
ártalmas.

Figyelmeztető mondat
- Belélegezve

H330:
Belélegezve
halálos.

H330:
Belélegezve
halálos.

H331:
Belélegezve
mérgező.

H332:
Belélegezve
ártalmas.

Mint látható, a címkén levő piktogram igencsak tájékoztató jellegű, hiszen a mérgező jel 3 kategóriát is jelölhet (még a kategóriákon belül is elég nagy a tól-ig határ). A veszélyjelek elsősorban a lakosságnak szólnak "elrettentésül", hiszen náluk nem lehet úgy ellenőrizni, mint az iparban, hogy betartják-e a munkavédelmi előírásokat, vagy használják az előírt védőfelszereléseket.

Példa (aceton)

LD50

orális

patkány

5.800 mg/kg

 

LC50

belégzés

patkány

76 mg/l

4 h

LD50

bőr

nyúl

20.000 mg/kg