CSEPP Vegyipari BT - Izopropil-alkohol

vissza a Termékismertetőhöz

Az anyag azonosítói

CAS:
EK szám:
Indexszám: Vámtarifaszám: Képlet:
Molekulatömeg:
Szinonimák:
Megjelenés:
Sűrűség:
Olvadáspont:
Forráspont: Vízoldhatóság: Lobbanáspontja:

67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
2905120000
C3H8O     CH3-CO-CH3
60,1 g/mol
2-propanol, IPA, propán-2-ol, izopropanol
0,78 g/cm³
−89,5 °C
82 °C
korlátlanul elegyedik
-88 °C

aceton képlete

 

Általános jellemzés

Színtelen, jellegzetes szagú, gyúlékony folyadék. A legegyszerűbb szekunder alkohol.

Felhasználás

Néhány műanyagot, festéket megoldhat, ezért az ilyen felületek tisztítása előtt végezzünk próbát.

 

Veszélyek

H225
H319
H336

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos szemirritációt okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

ghs02 tűzveszély jelghs07 ártalmas jel

 

 

 

Elfogyasztva, bőrön át felszívódva, belélegezve is mérgezést okozhat. Kevésbé mérgező, mint a metanol, vagy az etilénglikol. Átlagos testsúlyú embernél (kb. 70 kg) a toxikus hatása 15 g-nál jelentkezik.

Mérgezési tünetek: fejfájás, kábaság, hányinger, hányás, acetonszagú lehelet, nagy mennyiségben eszméletvesztés, kóma.

 

 

 

Kiszerelés

 

ADR     (veszélyes áruszállítási előírások, korlátozások)

UN 1219 ISOPROPANOL (IZOPROPIL-ALKOHOL), 3, II

ADR engedély nélkül szállítható legnagyobb mennyiség 333 liter

1 literes kiszerelésben korlátlan mennyiségben szállítható (LQ).

ADR 3-as bárca