CSEPP Vegyipari BT - Etil-acetát

vissza a Termékismertetőhöz

Az anyag azonosítói

CAS:
EK szám:
Indexszám:
Vámtarifaszám:br /> Képlet:
Molekulatömeg:
Szinonimák:
Megjelenés:
Sűrűség:
Olvadáspont:
Forráspont: Vízoldhatóság: Lobbanáspontja:

141-78-6
205-500-4
607-022-00-5
2915310000
C4H8O2     CH3COOC2H5
88,11 g/mol
ETAC, ethyl acetate
színtelen folyadék
0,897 g/cm³
-83,6 °C
77,1 °C
8,3 g/100 ml (20°C)
-4 °C

Etil-acetát képlete

 

Általános jellemzés

Jellegzetes édeskés szagú, színtelen gyúlékony folyadék. Az etil-acetát közepesen poláros oldószer, amely illékony, viszonylag nem mérgező és nem higroszkópos.

Felhasználás

Analitikai reagens, ragasztók oldószere, hígitója (gumi pl." Palmatex", pvc padlóragasztó), körömlakk hígító, festékek oldószere.

Mivel csak néhány műanyagot old meg, ezért műanyagok tisztítására, zsírtalanítására is használható (műanyag ablakkeretek).

 

Veszélyek

H225
H319
H336
EUH066

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos szemirritációt okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

ghs02 tűzveszély jelghs07 ártalmas jel

 

 

Kiszerelés

 

ADR     (veszélyes áruszállítási előírások, korlátozások)

UN 1090 ETIL-ACETÁT, 3, III

ADR engedély nélkül szállítható legnagyobb mennyiség 333 liter

1 literes kiszerelésben korlátlan mennyiségben szállítható (LQ).

ADR 3-as bárca