CSEPP Vegyipari BT - Diklór-metán

vissza a Termékismertetőhöz

Az anyag azonosítói

CAS:
EK szám:
Indexszám:
Vámtarifaszám:
Képlet:
Molekulatömeg:
Szinonimák:
Megjelenés:
Sűrűség:
Olvadáspont:
Forráspont: Vízoldhatóság: Lobbanáspontja:

75-09-2
200-838-9
602-004-00-3
2903120000
CH2Cl2
84,93 g/mol
Metilén-klorid
színtelen folyadék
1,33 g/cm³
−95 °C
40 °C

Nem éghető

aceton képlete

 

Általános jellemzés

A diklór-metán (metilén-klorid) a metán klórozott származéka, halogénezett szénhidrogén. Színtelen folyadék, a szaga a kloroforméra emlékeztet. Vízben csaknem oldhatatlan, de jól oldódik alkoholban és éterben.

Felhasználás

Jó oldószer. Illékony vegyület, de az éternél lassabban párolog. Mérgező (rákkeltő) hatású. Felhasználják oldószerként a lakk- és műanyagiparban, illetve zsírok, gyanták és gumi oldására. Nagyon jól oldja a zsírokat, és gyorsan párolog, ezért fémek zsírtalanítására előszeretettel alkalmazzák.

Alkalmazzák extrahálószerként is. A kávéból metilén-kloriddal oldják ki a koffeint.

Fontos alkotórésze a festékek lemaratására használt oldószerkeverékeknek, amit éppen a diklór-metán tartalma miatt vontak ki a közforgalomból, így most már csak ipari felhasználók alkalmazhatják, ahol ellenőrizhető a kötelező egészségvédő felszerelések használata.

Nem alkalmas műanyagok tisztítására, mert a legtöbb műanyagot megoldja.

 

Veszélyek

H351

Feltehetően rákot okoz.

ghs02 tűzveszély jel

 

 

Rákkeltő hatása miatt az EU külön rendelkezik róla. A lakossági forgalomból kivonja, csak ipari körülmények között alkalmazható, ahol ellenőrizhető az egészségvédelem betartása, betartatása.

 

Kiszerelés

 

ADR     (veszélyes áruszállítási előírások, korlátozások)

UN 1593 DIKLÓR-METÁN (metilén-klorid), 6.1, III

ADR engedély nélkül szállítható legnagyobb mennyiség 1000 liter

5 literes kiszerelésben korlátlan mennyiségben szállítható (LQ).

ADR 3-as bárca