CSEPP Vegyipari BT - Aceton

vissza a Termékismertetőhöz

Az anyag azonosítói

CAS:
EK szám:
Indexszám:
Vámtarifaszám:
Képlet:
Molekulatömeg:
Szinonimák:
Megjelenés:
Sűrűség:
Olvadáspont:
Forráspont: Vízoldhatóság: Lobbanáspontja:

67-64-1
200-662-2
606-001-00-8
2914110000
C3H6O     CH3-CO-CH3
58,07 g/mol
propán-2-on, propanon, dimetilketon
színtelen folyadék
0,79 g/cm³
−94,9°C
56,3°C
korlátlanul elegyedik
-18°C

aceton képlete

 

Általános jellemzés

Jellegzetes szagú, színtelen igen gyúlékony folyadék. Nagy oldóereje miatt az nagyon sok területen használják.
Hátránya, hogy tűz és robbanásveszélyes.

Felhasználás

Felold nagyon sok műanyagot, festéket, lakkot (pl. körömlakk). Jól oldja a zsírokat, és gyorsan párolog, ezért festés előtti tisztításra (fémtárgyak, néhány műanyag) kiválóan használható.

Nem alkalmas festékek hígítására, mert tönkreteszi a festéket, lakkot.

A tiszta aceton műköröm felragasztása előtti zsírtalanításra használatos.
Körömlakk leoldására a tiszta aceton önmagában nem ajánlott, mivel szárítja (zsírtalanítja) a bőrt, és az berepedezhet.
A körömlakk leoldókhoz valamilyen bőrtápláló olajat adagolnak a bőrkiszáradás megelőzésére.

 

Veszélyek

H225
H319
H336
EUH066

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos szemirritációt okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

ghs02 tűzveszély jelghs07 ártalmas jel

 

 

Kiszerelés

 

ADR     (veszélyes áruszállítási előírások, korlátozások)

UN 1090 ACETON, 3, III

ADR engedély nélkül szállítható legnagyobb mennyiség 333 liter

1 literes kiszerelésben korlátlan mennyiségben szállítható (LQ).

ADR 3-as bárca